Ponieważ liczne ostatnio wycinki drzew w Opolu budzą wśród mieszkańców wiele kontrowersji i skrajne emocje, klub radnych Razem dla Opola proponuje inwentaryzację drzew w mieście. Ponadto chciałby utworzenia portalu internetowego, na którym zamieszczane byłyby informacje na temat drzew przeznaczonych do wycinki. Tak aby każdy mieszkaniec wiedział, które są suche, chore lub w inny sposób zagrażają pieszym lub zmotoryzowanym.