42 dni - tylko tyle można przechowywać krew. Po tym czasie nie można jej już użyć. Dlatego ważne jest aby jej pobór trwał nieprzerwanie, zwłaszcza w okresie wakacji, gdy zwiększa się na nią zapotrzebowanie. Zapasy lego życiodajnego daru w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa na tę chwilę są wystarczające, ale już trzeba myśleć o sierpniu i wrześniu. Najbardziej oczekiwane są rzadkie grupy krwi: 0+ i A+.