Kolejna bomba ekologiczna na Opolszczyźnie. Tym razem w Byczynie. Na terenie wyrobiska piasku znaleziono tony śmieci. Właściciel miał zezwolenie od marszałka województwa na składowanie odpadów, jednak kontrola wykazała, że przetrzymywał tam śmieci, których przetrzymywać nie miał prawa. Na miejscu był Wojciech Bularz.