Już po raz 16-ty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Wyłoniono już zwycięzców w powiatach, a komisje złożone między innymi z przedstawicieli agencji rolnych, Izby Rolniczej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz samego KRUS-u wizytują gospodarstwa, aby wyłonić zwycięzców wojewódzkich.