W Namysłowie rozpoczęła się inwestycja za 6 mln złotych. Wzdłuż dróg powiatowych powstanie ponad 13 kilometrów ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych. Ma to poprawić komunikację oraz podnieść poziom bezpieczeństwa.