Jej celem jest zwrócenie uwagi na ideę niesienia pokoju i jedności na świecie. Co godzinę uczestnicy z następujących po sobie stref czasowych przekazują sobie symboliczną sztafetę pokoju.