Prof. Krystyna Modrzejewska, która w 2005 roku na Uniwersytecie Opolskim utworzyła romanistykę i nadal nią kieruje, została dziś uhonorowana Orderem Palm Akademickich. To prestiżowe odznaczenie przyznaje francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Profesor otrzymała je za swoje zaangażowanie na rzecz frankofonii, a więc popularyzowania języka francuskiego i francuskiej kultury.