Muzycy kościelni to zarówno organiści, którzy grają do mszy, intonując śpiew wiernych, jak i członkowie chórów parafialnych, orkiestr czy scholi. Dwa razy do roku właśnie dla muzyków kościelnych organizowane są dni skupienia. To czas na modlitwę, wspólny śpiew i wymianę doświadczeń. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyliśmy z kamerą „Oblicz wiary”. Katarzyna Plewnia, zapraszam na program.