Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ofiarami przemocy jest ponad jedna trzecia kobiet na świecie. Na ten problem uwagę zwracają również organizatorzy akcji "Nazywam się miliard", którzy przez taniec sprzeciwiają się krzywdzeniu kobiet. W jej ramach tańczono dziś w Ozimku, a jutro taneczne spotkanie na Placu Wolności w Opolu.