Modernizacja do IV klasy żeglowności była między innymi tematem dzisiejszego posiedzenia Zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim na temat obecnego stanu oraz przyszłości żeglugi na Odrze dyskutowano w obecności Jerzego Materny - sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.