Platformę o rozmiarach połowy boiska piłkarskiego wyprodukowała firma z Metalchemu. Docelowo konstrukcja stanie się tymczasową częścią platformy wiertniczej na Morzu Północnym. Miasto, które od morza dzieli kilkaset kilometrów wyrasta na potentata przemysłu morskiego.