Rada Unii Europejskiej chce zmiany przepisów,dotyczących delegowania pracowników w ramach wspólnoty. Projekt zakłada skrócenie okresu delegowania o połowę. Przeciwko nowemu porządkowi prawnemu wystąpiła Polska, Węgry, Litwa i Łotwa. Nie zgadza się z nim również część pracodawców z Opolszczyzny.