"Odrzańska droga wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki" - to zarówno tytuł jak i główne założenia konferencji zorganizowanej przez Aglomerację Opolską. Podczas dwudniowych debat poruszane będą kwestie ponadregionalnej współpracy rzecznej. Ważną kwestią będzie także bezpieczeństwo wodne dlatego opolscy strażacy zaprezentowali pokaz działań ratowniczych.