Gigantyczna stacja uzdatniania wody dla Elektrowni Opole została dziś oddana do eksploatacji. W ciągu doby będzie przygotowywać tyle wody, ile warszawski wodociąg północny. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii woda, która trafi do kotłów i na turbiny będzie ultraczysta. To nieodzowne, by urządzenia do produkcji prądu pracowały bez zakłóceń.