W naszym województwie na turystów czeka kilka tysięcy miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych. Nie przynoszą one dużych dochodów. To może się zmienić, jeżeli powstaną gospodarstwa opiekuńcze. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie prowadzi w tym zakresie szkolenia dla rolników. Opolski ODR nawiązał już partnerstwo z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i liczy na współpracę z urzędami gmin, co zaowocuje powstaniem sieci gospodarstw opiekuńczych. Program ma uruchomić Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.