Powracamy do sprawy konfliktu pomiędzy posłem Ryszardem Wilczyńskim a Konradem Gęsiarzem. Przypomnijmy, poseł Platformy Obywatelskiej oskarżył kilka miesięcy temu wicestarostę Namysłowskiego o nieprawne pobieranie pieniędzy zarówno jako radny oraz wicestarosta. Sąd orzekł jednak, że Konrad Gęsiarz nie złamał prawa, a jest jedynie zobowiązany do oddania diet które zostały mu nieprawnie przez Urząd miasta wypłacone.