Trwają prace związane z modernizacją i rozbudową sieci przesyłowej gazu na terenie południowo-zachodniej Polski. Istotnym elementem tych prac są przewierty pod przeszkodami wodnymi, takim jak rzeki. Taki przewiert jest wykonywany pod kanałem gliwickim dla odcinka gazociągu z Tworogu do Kędzierzyna. Prace potrwają około 45 dni.