Na Opolszczyźnie tylko co 14. z nich ma stałą pracę. Aby zwiększyć szanse osób niepełnosprawnych na zatrudnienie, rząd opracowywał program Dostępność +. Ma on służyć m.in. poprawie dostępności do usług i obiektów pożyteczności publicznej, a także zniesieniu barier architektonicznych. Dziś na ten temat wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej rozmawiał w Brzegu z przedstawicielami instytucji, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.