Kibice Odry Opole proszeni o pomoc. Stowarzyszenie „Jedna Odra”, zrzeszająca sympatyków tego klubu piłkarskiego, zbiera pieniądze na remont ośrodka „Kibice Razem”. Specjalnie przystosowany lokal ma być miejscem spotkań kibiców i świetlicą dla dzieci. W przyszłości ma tam powstać też biblioteka kibica. Jednak aby to mogło ruszyć potrzebni są zarówno wolontariusze, jak i wsparcie finansowe.