Nie mieli litości dla mężczyzn, kobiet i dzieci. 11 lipca 1943 roku – działacze Ukraińskiej Powstańczej Armii rozpoczęli krwawe mordy na polskiej ludności zamieszkującej dawne województwo wołyńskie na Kresach II Rzeczypospolitej. W Opolu odbyły się dziś centalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej.