W ciągu ostatnich kilku lat liczba Ukraińców pracujących na Opolszczyźnie wzrosła czterokrotnie. Stąd pomysł na program „Razem dla integracji”, realizowany przez Urząd Wojewódzki oraz Uniwersytet Opolski. Do 2020 roku dwa tysiące obcokrajowców weźmie udział w kursach języka polskiego oraz zostanie objętych pomocą prawną. Projekt zakłada również zajęcia dla dzieci z zagranicy, które uczestniczą w półkoloniach wraz z polskimi rówieśnikami.