Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, w skrócie FAMI. To nowy europejski projekt realizowany przez Opolski Urząd Wojewódzki który ma na celu integrować Polaków i obcokrajowców na Opolszczyźnie. Oprócz wyjazdów i spotkań powstanie również Centrum Obsługi Cudzoziemców, w nowym osobno wyremontowanym skrzydle budynku urzędu.