Góra ufnej modlitwy – tak o Górze Świętej Anny mówił papież Jan Paweł II. Dokładnie 35 lat temu odwiedził to miejsce podczas swojej drugiej pielgrzymki do kraju. Na spotkanie z papieżem Polakiem przybyło wówczas niemal milion pielgrzymów.