Bez karpia trudno sobie wyobrazić święta. Ale te są tylko raz w roku, za to po karpia warto częściej sięgać. Zachęca do tego Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”. I organizuje kulinarne warsztaty. By do karpia przekonać restauratorów i kucharzy, a wraz z nimi konsumentów.