Aktywizacja społeczna, edukacyjna i kulturalna osób głuchych i niedosłyszących to główne cele szkolenia ePUAP zorganizowanego przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. Dzięki umiejętności sprawnego posługiwania się platformą osoby z dysfunkcjami słuchu będą miały umiejętność załatwiania swoich spraw samodzielnie przez internet.