Podobnie jak rok temu województwo podzielono na subregiony. Każdy z mieszkańców Opolszczyzny mógł oddać dwa głosy, jeden na projekt powiatowy a drugi na subregionalny. W tym roku po raz pierwszy zagłosowali niepełnoletni.