" Dobry Start" to program rządowy, którego celem jest finansowanie wyprawki szkolnej. W ramach kampanii informacyjnej odbyło się spotkanie z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek. Na Opolszczyźnie wspraciem zostanie objętych ponad 100 tysięcy uczniów.