Wojna to zdarzenie odległe. Z każdym rokiem ubywa ludzi, którzy ją pamiętają. Zachowanie ich relacji o miejscach, w których działa się historia, ta lokalna, a przecież zawsze wpleciona w tę wielką historię, to jeden z celów konkursu historycznego „Póki nie jest za późno”. Jego organizatorem jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.