Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423, rewitalizacja centrum miasta czy remont oświetlenia - to krótka lista zrealizowanych inwestycji w pierwszej kadencji Sybilli Zimerman na stanowisku burmistrza Zdzieszowic. Tuż przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi Jakub Biel sprawdził czy urzędującej burmistrz udaje się kontynuować wizję rozwoju zapoczątkowaną przez tragicznie zmarłego byłego burmistrza gminy.