32 milionów złotych na przebudowę i modernizację nawierzchni dróg. Taką kwotę pozyskało ostatnio województwo opolskie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Pieniądze z budżetu państwa pozwolą sfinansować budowę 36 kilometrów nawierzchni.