Nacisk będzie tu kładziony na praktyczność. Mowa o nowym profilu studiów, jakie od października uruchamia Politechnika Opolska na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Zajęcia nie tylko z wykładowcami akademickimi, także z praktykami. A mowa o administracji praktycznej.