Pomóc w uzyskaniu przejrzystości ma tworzenie budżetu zadaniowego, który oprócz wielkości wydatku zawiera informacje o źródle finansowania oraz efekt. Aktywiści Nowoczesnej zasygnalizowali, że również kwestia publikacji oświadczeń majątkowych powinna zostać uporządkowana.