Mija właśnie 97 lat od bitwy o Górę Świętej Anny. Były to najbardziej krwawe z walk, jakie stoczono podczas III Powstania Śląskiego. W Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny cenne pamiątki z tamtego okresu, chociażby fotografie, ukazujące oddziały powstańcze.