Po raz dziewiąty Ujazd zamienił się w swoiste biuro matrymonialne. Na tamtejszym rynku odbywają się Targi Panieńskie. Jest to tradycja jeszcze sprzed II wojny światowej, gdzie niejeden mąż poznał swoją przyszłą żonę.