Wykluczenie społeczne to ogromny problem. Najczęściej dotyka młodych ludzi, którzy nie ukończyli szkoły, więźniów wychodzących z zakładów karnych a także osób niepełnosprawnych. Dzis w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim rozmawiano i szukano rozwiązań, jak temu przeciwdziałać korzystając z Europejskiego Funduszu Społecznego.