Co roku w Jemielnicy gromadzą się rzesze wiernych na Diecezjalnym Święcie Rodziny. Pierwsze odbyło się w 2012 roku. Wtedy też z inicjatywy biskupa opolskiego wznowiło działalność Bractwo św. Józefa. Tym wydarzeniom o charakterze religijnym towarzyszy Jarmark Cysterski, który przypomina o zakonnym dziedzictwie miejscowości. Do Jemielnicy udaliśmy się i my z kamerą „Oblicz wiary”.