Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar chce zakazu wydawania prasy samorządowej. Wystąpił w tej sprawie do Piotra Glińskiego, wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Także na Opolszczyźnie samorządy lokalne i ich jednostki wydają gazety, których treścią jest najczęściej jednostronne przedstawianie sukcesów, a brak w nich obiektywnych informacji. Przykładem jest czasopismo "Opole i Kropka" wydawane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Opola.