W opolskim urzędzie marszałkowskim omówiono plany na przyszłości Opolszczyzny do roku 2030. Poruszono kwestię priorytetów, strategię działania oraz zagadnieniami dotyczącymi ludności, czyli między innymi migracje i społeczeństwo obywatelskie.