Krzewienie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży – taki cel przed 227. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja postawił sobie wojewoda opolski. Do końca kwietnia wraz ze swoimi współpracownikami odwiedzi 22 szkoły na terenie całego województwa w których odbędą się spotkania o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Dziś wojewoda gościł w Szkole Podstawowej w Kuniowie.