Obrót ziemią rolną od lat wzbudza kontrowersje rolników, o czym świadczy ta burzliwa dyskusja, która toczyła się na spotkaniu rolników. Dotychczas nie mieli szans na zakup gruntów, a trafiały one do dużych gospodarstw i spółek z kapitałem zagranicznym. Ale przed dwoma laty weszła w życie nowelizacja Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego w Polsce. Na mocy tej ustawy dzięki staraniom opolskich rolników Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zablokował sprzedaż kilkuset hektarów ziemi w gminie Świerczów prywatnemu podmiotowi za 21 milionów złotych. Jesienią 600 hektarów ziemi będącej własnością spółki rolnej z Biestrzykowic i Zieliny w gminie Świerczów może trafić na przetarg, gdzie mniejsi rolnicy będą również mogli ją kupić.