Uroczyste przecięcie wstęgi i przygotowane pęki kluczy. Na ulicy Kaliskiej zaprezentowano świeżo ukończone mieszkania Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pierwsi lokatorzy otrzymają klucze już w poniedziałek. Łącznie do rozdysponowania jest 115 mieszkań współfinansowanych w ramach projektu "Mieszkanie Plus".