Albert Einstein mawiał, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Ale osoby, które chcą dokonać przełomu technicznego w danej dziedzinie, potrzebują i jednego, i drugiego. Podczas Opolskich Dni Elektryki, można się było przekonać, że nauki ścisłe to nie tylko obliczenia i wykresy, ale też dobra zabawa.