Opolskie targowisko Centrum ma zniknąć z mapy miasta. Według planów ratusza, stoiska handlowe zostaną zlikwidowane, na ich miejscu powstać mają mieszkania. Informacja zaskoczyła i oburzyła handlowców z targowiska, którzy z dobytkiem życia po raz kolejny mają być przeniesieni.