Przybywa sympatyków wykorzystywania nowoczesnych technologii w rolnictwie. Dzięki systemom powiązanym z GPS może precyzyjnie dawkować nawozy, a unowocześnianie sposobów uprawy roślin powoduje zmniejszanie kosztów. Tematyka innowacji i cyfrowej dokumentacji w gospodarstwie rolnym była omawiana na dorocznej trzydniowej międzynarodowej konferencji w Kamieniu Śląskim. Na wykłady pod hasłem "Rolnictwo precyzyjne w Polsce - dziś i jutro" zjechali sympatycy nowych technologii z całego kraju, a nowe rozwiązania przedstawiali naukowcy i praktycy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.