Szkolenia młodzieży, trenerów czy finansowanie udziału zawodników w zawodach sportowych. Właśnie na to będą przeznaczone pieniądze – niemal milion siedemset tysięcy złotych – rozdysponowane w konkursie samorządu województwa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Dotacje trafiły do 4-ech interdyscyplinarnych stowarzyszeń sportowych w regionie.