Jak w ciągu sekundy pomnożyć złotówkę w taki sposób tak aby mieć złotych 5? Odpowiedź na to pytanie chciałby znać niemal każdy. W świecie polityki pieniądze można porównać do oddanych głosów. Jak więc zrobić, aby jeden głos przeliczyć jako 5 oddanych na daną partię polityczną? Takie równanie opracował wiceprzewodniczący Nowoczesnej - Witold Zembaczyński.