Instytut Pamięci Narodowej otrzymał opinię, dzięki której zidentyfikowano jednego z zamordowanych w 1946 roku żołnierzy z oddziału Henryka Flamego „Bartka”. O poszukiwaniach szczątków żołnierzy pod Starym Grodkowem szeroko informowaliśmy na naszej antenie.