Prawie 3 miliony złotych - taka kwota zostanie przeznaczona na renowacje opolskich budowli sakralnych. To skutek poprawki do budżetu, którą przeforsowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Większość pieniędzy zasili remonty w małych parafiach, w których ofiara wiernych nie zawsze wystarcza na renowacje kilkusetletnich zabytków.