Platforma Obywatelska dąży do odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Opolu. Jednak ich wniosek został odrzucony w głosowaniu. Krzysztof Kawałko zostaje na swojej funkcji.