Została odwołana, jednak nie przyjmuje tego do wiadomości i dalej zajmuje swój gabinet. Do tak absurdalnej sytuacji doszło w Sądzie Okręgowym w Opolu, gdzie wiceprezes Anna Korwin-Piotrowska po otrzymaniu - zgodnie z przepisami prawa - odwołania, dalej przyjmuje interesantów i pełni obowiązki wiceprezesa.